Política de qualitat CA

Transparets – Grupo TP Logistics, després de més de 35 anys servint els seus clients, té com a missió mantenir el seu compromís de cerca de la Millora Contínua de tots els seus processos com a Operador de Transport i Operador Logístic. Aquesta es realitza per oferir als nostres clients un servei de Qualitat, proposant-nos excedir les seves expectatives i aconseguir la seva màxima Satisfacció. Així mateix, hi ha el compromís de complir amb la legislació i reglamentació aplicable en tot moment.

Els clients que tenen estàndards de qualitat propis s’apliquen i s’interactua amb aquests clients per tal de millorar els processos i serveis.

Transparets sempre ha estat una empresa familiar que afavoreix un ambient de treball en equip, on es fomenta l’esperit de respecte i confiança entre empleats i col·laboradors. En aquest sentit prioritzem la conscienciació dels nostres col·laboradors perquè segueixin la nostra filosofia de treball, sempre en la recerca de la qualitat.

Anualment es planifica i es realitza la formació necessària per a tots els llocs de treball, per aconseguir la professionalització i augmentar les competències del personal, tant del personal propi com dels col·laboradors.

Anualment establim objectius que ens permeten controlar els diferents processos mitjançant els indicadors fixats, perseguint l’obtenció de la màxima eficiència a totes les nostres actuacions. Gerència avalua i proporciona els recursos necessaris per a la consecució d’aquests objectius, així com per al desenvolupament perfecte de cadascun dels processos existents.

La nostra visió és que els nostres esforços per millorar ens portin en un futur a situar-nos entre les empreses més competitives del nostre sector a nivell nacional.

Victòria Espinasa
Gerent

Aquesta Política és comunicada a tot el personal, i és revisada per Gerència sempre que es cregui oportú per adaptar-la a qualsevol canvi que es produeixi a l’Organització.