Política de privacitat web

A través de la present política de privadesa TRANSPARETS S.L. desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web info@tplogistics.es sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta totalment la present política de privadesa i política de cookies.

Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa, per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de TRANSPARETS S.L.li informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
ResponsableTRANSPARETS S.L.B58175480Polígono Industrial EL PLA CALLE LLEIDA S/N – 08185 Lliça de Vall (Barcelona).
Finalitat i conservació de les dadesTRANSPARETS S.L. tractarà les dades dels Usuaris conforme les següents finalitats:1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i TRANSPARETS S.L. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt aquesta sol·licitud.2. Donar curs a les sol·licituds de feina i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades per a aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la recepció o finalització del procés de selecció.3. Mantenir informats els usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de TRANSPARETS S.L..L’Usuari només rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.
LegitimacióEl tractament de les dades esmentades està legitimat per:1. Execució de les obligacions contractuals i/o negocials.2. Consentiment de l’interessat per a l’enviament de sol·licituds, inclusió al procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.
DestinatarisLes dades dels usuaris no se cediran a tercers llevat d’obligació legal.
DretsEn qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, és a dir, el dret a la portabilitat i la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que ho identifiqui a TRANSPARETS S.L. al domicili Polígon Industrial EL PLA CARRER LLEIDA S/N – 08185 Lliça de Vall (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”), oa la següent adreça de correu electrònic info@tplogistics.es. TRANSPARETS S.L. informa a l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant de la corresponent autoritat de control.

¿Es obligatorio proporcionar toda la información solicitada en el apartado de contacto?

Pel que fa als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que TRANSPARETS S.L. no pugui atendre les sol·licituds i, en conseqüència, TRANSPARETS S.L. queda exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a TRANSPARETS S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les dades personals a TRANSPARETS S.L. sense el consentiment previ dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que TRANSPARETS S.L. detectés que l’usuari fos menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o si escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment daquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té l’empresa implantada?

TRANSPARETS S.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es fa en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

TRANSPARETS S.L. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

TRANSPARETS S.L. disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i interacció social.

A continuació es nomenen les xarxes socials on TRANSPARETS S.L. té perfil obert:

  • FACEBOOK
  • TWITTER
  • GOOGLE+